Author: Fairuz Ayu
•22:50

Sebagaimana Rasulullah s.a.w mempersaudarakan antara orang-orang mukmin ,baginda juga turut mengadakan perjanjian yang dapat membasmi segala onak dan noda jahiliah serta elemen kepuakan. Dengan piagam ini, baginda tidak membuka adanya ruang untuk meresap budaya jahiliah. Fasal-fasal piagam tersebut secara ringkasnya adalah seperti berikut : 

Inilah kitab (surat ) daripada muhammad s.a.w antara orang-orang beriman dan orang-orang islam dari kalangan Quraisy dan penduduk Yathrib serta yang mengikut dan menyusul mereka serta berjuang bersama mereka : 


 1. Bahawa mereka adalah satu umat selain daripada manusia-manusia lain. 
 2. Orang-orang Muhajirin dari kalangan Quraisy menurut kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka saling membayar diat di kalangan mereka . Mereka hendaklah menebus sendiri tawanan mereka dengan cara yang baik dan adil di kalangan orang-orang mukmin. Setiap kabilah dari kalangan Ansar menurut kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka hendaklah membayar diat sebagaimana yang pernah mereka lakukan dahulu. Setiap puak dari kabilah itu hendaklah menebus sendiri tawanannya secara baik dan adil di kalangan orang –orang mukmin. 
 3. Orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan seseorang menanggung beban yang berat. Mereka hendaklah membantunya dengan cara yang baik dalam membayar tebusan atau diat. 
 4. Orang mukmin yang bertakwa hendaklah menentang orang-orang yang melampaui batas terhadap mereka atau orang yang berbuat zalim, dosa , menimbulkan permusuhan atau melakukan kerosakan di kalangan orang-orang mukmin. 
 5. Mereka hendaklah sepakat dalam menentang kejahatan itu sekalipun terhadap anak salah seorang mereka. 
 6. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin kerana menolong seorang yang kafir. 
 7. Orang mukmin tidak boleh membantu orang kafir untuk melawan orang mukmin. 
 8. Bahawa perlindungan Allah itu satu, iaitu Dia melindungi orang yang lemah diantara mereka. 
 9. Orang- orang yahudi yang mengikut kita berhak mendapat pertolongan dan kesamaan tanpa dianiaya dan ditentang terhadap mereka. 
 10. Perjanjian damai orang-orang mukmin itu satu. Seorang mukmin tidak boleh mengadakan perjanjian damai dengan membelakangi orang mukmin lain dalam peperangan di jalan Allah kecuali dengan cara yang saksama dan adil di kalangan mereka. 
 11. Orang-orang mukmin hendaklah saling mempertahankan antara satu sama lain akibat yang menimpa darah-darah mereka di jalan Allah. 
 12. Orang musyrik tidak boleh melindungi harta benda dan jiwa orang Quraisy dan tidak boleh mempertahankan orang Quraisy terhadap orang mukmin. 
 13. Sesiapa yang membunuh orang mukmin dengan cukup buktinya maka ia hendaklah dihukum balas kecuali jika wali yang terbunuh memaafkannya. 
 14. Semua orang mukmin berkewajipan menghukum pembunuh itu dan tidak halal kepada mereka melainkan melaksanakan terhadapnya. 
 15. Tidak halal bagi seorang mukmin menolong seorang pelaku kejahatan atau melindunginya. Barang siapa yang menolong atau melindunginya maka ia ditimpa laknat Allah dan kemurkaannya pada hari akhirat serta tidak ambil kira amalannya yang fardu atau sunat. 
 16. Bahawa sebarang perkara yang timbul perselisihan di kalangan kamu maka hendaklah dirujuk kepada Allah dan kepada Muhammad s.a.w 

|
This entry was posted on 22:50 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: