Author: Fairuz Ayu
•23:09

Apabila tiba musim Haji tahun berikutnya ,dua belas orang ansar pergi melaksanakan ibadah haji.Mereka telah bertemu dengan Rasulullah di Aqabah yang dikenali dengan peristiwa perjanjian Aqabah Pertama.Mereka membaiat (berjanji setia ) dengan Rasulullah seperti mana kaum wanita. Peristiwa tersebut berlaku sebelum perang diwajibkan ke atas mereka.

Nama-Nama Peserta Perjanjian Aqabah Pertama 

Ibnu Ishaq berkata : “para peserta perjanjian Aqabah pertama dari kalangan lelaki Bani An-Najjar ,kemudian dari Bani Malik bin Al –Najjar adalah seperti berikut :

 1. As’ad bin Zurarah bin Udas bin Ubaid bin Tha’labah bin Ghamn bin Malik bin An-Najjar. Panggilan As’ad bin Zurarah adalah Abu Umamah. 
 2. Auf 
 3. Mu’az 
 • Auf dan Muaz adalah anak kepada al-Harith bin Rifa;ah bin Sawad bin Malik bin An-Najjar. Ibu mereka bernama Afra’. 

Dari Bani Zuraiq bin Amir adalah seperti berikut :


1. Rafi’ bin Malik bin Al-Ajlan bin Amru bin Amir bin Zuraiq.
2. Zakwan bin Abdul Qais bin Khaldah bin Mukhlid bin Amir bin Zuraiq. (Ibnu Hisyam berkata : Zakwan seorang muhajir (orang yang berhijrah) sekaligus Anshar.


Dari Bani ‘Auf bin Al-khazraj ,kemudian dari Bani Ghanm bin Auf bin Amru bin Auf bin Al-khazraj adalah seperti berikut :

 1. Ubadah bin As- Shamit bin Qais bin Ahram bin Fihr Bin Tha’labah bin Ghanm. 
 2. Abu Ubaidah yang tidak lain adalah Yazid bin Tha’labah bin Khazmah bin Ashram bin Amru bin Ammarah dari Bani Ghuadidashshainah dari Baliy sekutu Bani Auf bin al-Khazraj. 

Ibnu Ishaq berkata :

Dari Bani Salim bin Auf bin Amru Auf bin Khazraj ,kemudian dari Bani Al-Ajlan bin Zaid Bin Ghanm bin Salim hanya seorang iatu : Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhlah bin Malik Bin Al-Ajlan.

Dari Bani Salimah bin Saad bin Aliy bin Asad bin Saridah bin Tazid bin Jusyam bin Al- Khazraj , kemudian dari Bani Haram bin Kaab bin Ghanm bin Kaab bin Salamah hanya seorang iaitu uqbah bin Amir Bin Nabi bin Zaid bin Haram.

Dari Bani Sawad bin Ghanm bin Kaab bin Salamah hanya seorang iaitu Qutbah bin Amir bin Hadidah bin Amru bin Ghanm bin Sawad.

BAI’AH (IKRAR SETIA) AL-AQABAH

Didalam kitab sirah Rohiqul Makhtum telah disebutkan bahawa ada enam orang penduduk Yathrib masuk islam pada musim Haji tahun 11 kenabian dan mereka berjanji kepada Rasulullah s.a.w untuk menyampaikan risalahnya di kalangan kaum mereka.


Hasilnya pada musim Haji tahun berikutnya iaitu musim Haji tahun 12 kenabian bersamaan Julai 621(M) datanglah dua belas orang lelaki termasuk lima orang yang telah menemui Rasulullah s.a.w pada tahun lepas. Seorang lagi yang tidak hadir iti ialah Jabir bin Abdullah bin Ri’ab. Selebihnya adalah tujuh orang yang baru iaitu :

 1. Mu’adh bin Al-Harith bin Afra’ dari Bani An-Najjar (Kabilah Al-Khazraj) 
 2. Zakwan bin Abdul Al-Qays dari Bani Zurayq (kabilah al-khazraj) 
 3. Ubadah bin Al-Samit dari Bani Ghanam (Kabilah Al-Khazraj) 
 4. Yazid bin Tha’labah dari sekutu Bani Ghanam (kabilah Al- Khazraj) 
 5. Al-Abbas bin Ubadah Bin Nadhlah dari Bani Salim (kabilah Al-Khazraj) 
 6. Abu Al-Haytham bin Al-Tihan dari Bani Abdul Al-Ayshal (Kabilah Aws) 
 7. Uwaym Bin Saidah dari Bani Amru’ bin Awf (Kabilah Aws) 
2 orang yang terakhir dari kabilah Aws,sementara yang bakinya adalah dari Kabilah Khazraj.

Mereka ini datang bertemu Rasulullah s.a.w di Aqabah ,Mina. Dalam pertemuan ini mereka telah berjanji setia sebagaimana Bai’ah para wanita yakni kandungan baiah ini sejajar dengan bai’ah yang diberikan oleh golongan wanita kepada nabi s.a.w ketika pembukaan Mekah.

Al- Bukhariy meriwayatkan daripada Ubadah bin As-Samit bahawa Rasulullah s.a.w bersabda : 

Marilah,berbai’ahlah kepadaku bahawa kamu tidak akan mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun,tidak mencuri, tidak berzina,tidak membunuh anak-anakmu,tidak membawa cerita-cerita fitnah dari hadapan dan belakang kamu dan tidak menderhakaiku dalam kebajikan. Barang siapa daripada kamu yang menunaikan bai’ah ini,maka Allah akan memberikan ganjarannya.Barang siapa yanag terlanggar sesuatu daripadanya lalu dihukum semasa di dunia maka itu adalah sebagai penebus (kafarah) . Barang siapa yang terlanggar sesuatu daripadanya lalu Allah menutupnya ,maka urusannya terserahlah pada Allah,jika Dia mahu maka Dia akan menyeksanya dan jika Dia mahu Dia akan mengampunkannya.

Kata Ubadah : lalu aku pun membai’ahnya – dalam naskhah lain : lalu kami pun membai’ahnya atas perkara tersebut.


DUTA ISLAM KE MADINAH

Selepas selesai bai’ah ini dan musim haji pun berlalu,maka Nabi s.a.w mengutuskan bersama kumpulan yang berbaiah ini dutanya yang pertama ke Yathrib .Tujuannya ialah untuk mengajar orang-orang islam di sana tentang Syariat-syariat Islam serta memperdalamkan kefahaman mereka terhadap agama ini. Duta ini juga berperanan menyebarkan islam kepada mereka yang masih mensyirikkan Allah. Untuk tujuan ini,maka baginda memilih seorang anak muda di kalangan yang terawal memeluk islam iaitu Mus’ab bin Umayr Al- Abdariy r.a.

KEJAYAAN YANG MENGGEMBIRAKAN

Di Yathrib Mus’ab menumpang di rumah As’ad bin Zurarah.Mereka brdua kemudiannya menyebarkan islam dengan penuh semangat dan kesungguhan kepada penduduk Yathrib .Mus’ab terkenal sebagai seorang yang mahir membaca Al-Quran. Antara contoh hebat yang menunjukkan kejayaannya dalam berdakwah ialah kisah dakwahnya di kebun Bani Zafar.
|
This entry was posted on 23:09 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: