Author: Fairuz Ayu
•23:00

Pada musim Haji tahun 13 kenabian- Jun 622 (M) lebih tujuh puluh orang muslim penduduk Yathrib datang untuk menunaikan haji. Mereka datang bersama jemaah haji dari kalangan kaum mereka yang masih syirik. Semasa berada di Yathrib atau semasa dalam perjalanan ,mereka bertanya-tanya sesama mereka, sampai bila mereka akan membiarkanRasulullah s.a.w berjalan dan hidup terusir serta ketakutan di kawasan bukit-bukit Mekah ini?

Justeru apabila mereka sampai ke Mekah,berlakulah perhubungan rahsia antara mereka dengan nabi s.a.w yang membawa persetujuan dua pihak untuk berkumpul pada pertengahan hari-hari Tasyriq di suatu lorong Aqabah tempat terletaknya Jamrah Al-Ula di Mina. Mereka bersetuju bahawa pertemuan itu akan diadakan secara rahsia iaitu di saat jauh malam.

Marilah kita mendengar seorang pemimpin Ansar menyifatkan kepada kita perihal pertemuan yang bersejarah itu. Pertemuan yang mengubah pusingan hari-hari yang berlalu antara penentangan berhala dan Islam.Ka’ab bin Malik Al-Ansari r.a berkata :

“kami keluar untuk menunaikan haji dan kami berjanji untuk bertemu Rasulullah s.a.w di Aqabah pada pertengahan hari-hari Tasyriq. Pada malam janji temu kami dengan Rasulullah s.a. itu,bersama kami Abdullah bin Amru bin Haram,salah seorang ketua yang terhormat antara kami.Kami libatkan dia bersama kami sedangkan kaum kami yang musyrikin,kami rahsiakan hal tersebut daripada pengetahuan mereka. Lalu kami berbicara dengannya dan kami memberitahu : Hai Abu Jabir,kamu ini ketua di kalangan ketua-ketua kami serta salah seorang yang terhormat. Sesungguhnya kami tidak senang dengan keadaan kamu sekarang ini akan menyebabkan kamu menjadi kayu api di neraka pada esok hari.Kemudian kami pun mengajaknya kepada islam dan kami ceritakan tentang janji temu kami dengan Rasulullah di Aqabah. Lalu dia bersetuju untuk masuk islam dan datang bersama kami di Aqabah. Akhirnya dia dilantik sebagai salah seorang naqib. 

Kaab menceritakan lagi :” maka pada malam itu kami tidur bersama kaum kami di tempat persinggahan kami. Sehingga apabila berlalu sepertiga malam,kami pun keluar dari tempat kami untuk memenuhi janji dengan Rasululah s.a.w. Kami keluar secara diam-diam sehingga akhirnya kami berkumpul di satu lorong di Aqabah. Jumlah kami ialah seramai 70 orang lelaki dan dua orang wanita iaitu Nusaibah Binti Kaab - Ummu Ammarah dari Bani Mazin bin Al-Najjar dan Asma binti Amru – Ummu Hani – dari Bani Salamah. Kami pun berkumpul di lorong itu menanti kedatangan Rasulullah s.a.w sehingga baginda sampai. Bersama baginda ialah bapa saudaraya al- Abbas bin Abd al- mutalib.ketika itu dia masih mengikut agama kaumnya akan tetapi dia mahu turut serta mengetahui hal urusan anak saudaranya agar dapat dipercayai keselamatannya dan Dialah orang pertama yang bercakap.

Al-Abbas Memulakan Bicara Dan Menerangkan Betapa Beratnya Tanggungjawab.

Setelah semuanya berkumpul,bermulalah perbincangan untuk mengikat satu perjanjian keagamaan dan ketenteraan. Orang pertama yang bercakap ialah Al-Abbas Bin Al- Mutalib, bapa saudara rasulullah. Tujuan dia bercakap adalah untuk menerangkan kepada mereka secara terus terang betapa serius tanggungjawab yang terpikul apabila bersetuju untuk mengikat perjanjian ini. Katanya :’ Hai sekalian orang khazraj,orang-orang arab memanggil orang Ansar dengan panggilan Khazraj – samaada yang khazraj mahupun Aws – sesungguhnya Muhammad itu berasal dari kalangan kami seperti yang anda tahu. Kami telah mempertahankannya dari kaum kami yang sama pegangannya dengan kami. Dia berada dalam kelmuliaan didalam kaumnya dan dipertahankan di negerinya. Tetapi dia tetap hendak memilih untuk bersama kamu. Kalau kamu memang benar hendak menunaikan apa yang diajaknya kepada kamu dan kamu sanggup mempertahankannya daripada mereka yang menentangnya maka terserahlah kepada kamu untuk memikul tanggungjawab itu. Tetapi sekiranya kamu bercadang untuk menyerahkan Muhammad dan tidak menolongnya setelah dia keluar bersama kamu, maka dari sekarang sila tinggalkannya kerana dia berada dalam kemuliaan dan dipertahankan dikalangan kaum di dalam negerinya.”

Ka’ab berkata : Lalu kami bertanya kepadanya :” Kami telah mendengar apa yang kamu katakan. Maka silalah bercakap hai Rasulullah dan pilihlah untuk dirimu dan tuhanmu apa yang kamu suka.”
Jawapan yang diberikan menunjukkan keazaman mereka yang bersungguh-sungguh, keberanian ,keimanan,dan keikhlasan untuk memikul tanggungjawab yang besar ini dan risiko yang merbahaya.
Setelah itu rasulullah s.a.w menyampaikan kepada mereka butir-butir perjanjian tersebut dan setelah itu mereka pun berbai’ah dengan rasulullah s.a.w.

BUTIR-BUTIR BAI’AH
Butir- butir Bai’ah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir secara terperinci. Kata Jabir : Kami bertanya :” wahai rasululllah atas dasar apa kami akan membai’ah kamu? Baginda menjawab :

1. Dengar dan patuh samaada semasa rajin atau malas
2. Sanggup mengeluarkan belanja semasa susah atau senang.
3. menyuruh melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran.
4. menegakkan tanggungjawab agama Allah tanpa menghirau celaan orang yang mencela.
5. menolong aku ketika aku datang kepadamu dan mempertahankan aku sebagaimana kemu mempertahankan diri,isteri dan anak pinak kamu. Dan untuk kamu balasannya adalah syurga.

Dalam riwayat Kaab yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq hanya menyebut butir terakhir sahaja daripada butir-butir ini. Riwayat tersebut berbunyi : Kata Kaab : “lalu rasulullah s.a.w bercakap,kemudian membaca Al-Quran dan mengajak kepada agama Allah serta menggemarkan kepada islam. Kemudian baginda berkata : Aku sanggup menerima bai;ah kamu dengan syarat kamu mempertahankan aku sebagaimana kamu mempertahankan diri,isteri dan anak pinak kamu.

Lalu Al- Barra’ bin Ma’rur memegang tangan baginda seraya berkata : “ Ya demi yang mengutuskan kamu dengan kebenaran pasti kami akan mempertahankan kamu sebagaimana kqmi mempertahankan belakang tubuh kami. Maka sudilah menerima bai’ah kami ya Rasulullah.
Ketika Al-Barra sedang bercakap,Abu Al- Haytham mencelah dengan berkata : “wahai rasulullah sesungguhnya antara kami dengan orang yahudi ada perjanjian,apakah kalu kami memutuskan hubungan dengan mereka kemudian Allah memenangkan kamu,maka kamu akan balik kepada kaummu meninggalkan kami?
Lalu baginda tersenyum seraya berkata : bahkan darah tetap darah,binasa tetap binasa,aku dari kalangan kamu dan kamu dariku,aku akan memerangi siapa yang kamu perangi dan aku akan berikan keamanan kepada siapa yang kamu selamatkan?

TERLAKSANANYA BAI’AH.

Selepas memperakui butir-butir yang terkandung dalam bai’ah itu dan setelah pemastian dan penegasan ,maka bermulalah perlaksanaan bai’ah dengan cara berjabat tangan. Kata Jabir – setelah melaporkan kata-kata Saad bin Zurarah - : Lalu mereka berkata : “Hai As’ad lepaskan tanganmu itu,demi Allah kami tidak akan meninggaklan bai’ah dan tidak akan menarik diri daripadanya.

Maka ketika itu tahulah As’ad sejauh mana kaumnya sanggup berkorban dalam perjuangan ini dan yakin benarlah dia dengan kesediaan mereka itu. As’ad adalah pendakwah besar bersama Mus’ab bin Umayr,dan tentulah dia ketua keagamaan di kalangan mereka yang berbai’ah itu,labtaran itu dia adalah orang yang terawal berbai’ah. Ibnu Ishaq berkata :Bani An-Najjar mendakwa bahawa Abu Umamah As’ad bin Zurarah ialah orang yang pertama menepuk atas tangan Rasulullah s.a.w. Selepas itu bermulalah bai’ah secara umum. Kata Jabir :’ Lalu seorang demi seorang bangun kepada nabi lalu membai’ahnya. Dengan bai’ah itu,baginda menjamin syurga kepada kami.
Adapun bai’ah dua orang wanita yang turut serta dalam peristiwa itu hanya dalam berbentuk lisan sahaja.,kerana rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya.

12 ORANG NAQIB

Setelah bai’ah itu sempurna dilaksanakan Rasulullah s.a.w meminta supaya dipilih dua belas orang ketua yang akan menjadi naqib kepada kaumnya. mereka bertanggungjawab terhadap kaumnya dalam melaksanakn butir-butir bai’ah tersebut. Llau baginda pun berkata kepada mereka :’keluarkan kepadaku dua belas orang daripada kalangan kamu sebagai naqib yang akan bertanggungjawab terhadap kaumnya apa yang ada pada mereka.
Pada masa itu juga dengan segera mereka dipilih,iaitu sembilan orang dari kabilah khazraj dan tiga orang dari kabilah Aws.berikut ialah nama-nama mereka :

Naqib Daripada Kabilah Khazraj

 1. As’ad bin Zurarah bi Adas 
 2. Saad bin Ar-Rabi’ bin Amru 
 3. Abdullah bin Rawwahah bin Tha’labah 
 4. Rafi Bin Malik Bin Al-Ajlan 
 5. Al- Barra bin Ma’rur bin Sakhr 
 6. Abdullah bin Amru Bin Haram 
 7. Ubadah bin As-Samit Bin Qays 
 8. Saad bin Ubadah Bin Dulaym 
 9. Al-Mundhir bin Amru bin Khunays 

Naqib Daripada Kabilah Aws

 1. Usayd Bin Hudhair bin Sammak 
 2. Sa’ad Bin Khaytamah bin al-Harith 
 3. Rifaah bin Abd Al-Mundhir bin Zubayr 
Selepas selesai pemilihan naqib-naqib,nabi s.a.w. mengambil perjanjian keatas mereka dengan sifat mereka sebagai ketua-ketua yang memikul tanggungjawab. Kata baginda kepada mereka :”kamu bertanggungjawab terhadap kaum kamu sebagaimana pertanggungjawaban Hawari kepada Nabi Isa a.s dan aku bertanggungjawab terhadap kaumku”- yakni semua umat islam- mereka menjawab:”baiklah”.

Syaitan Membocor Perjanjian

Setelah selesai diikat perjanjian tersebut , dimana mereka sudah hampir mahu meninggalkan tempat itu,tiba-tiba salah seekor syaitan telah mendedahkan rahsia tersebut. Disebabkan syaitan itu menghadiri pertemuan tersebut pada saat-saat akhir, ia tak sempat lagi menyampaikan berita tersebut kepada pemimpin-pemimpin Quraisy secara rahsia supaya mereka dapat melancarkan tindakan tergempar. Sedangkan ketika itu, orang-orang Quraisy berada di tempat mereka. Lantaran itu syaitan bangun di tempat yang tinggi lalu melaungkan dengan kuat : “Hai mereka yang berada di rumah, apa yang kamu dapat buat kepada Muhammad sedangkan puak-puak yang menukar agama itu ada bersamanya? mereka sedang berkumpul untuk memerangi kamu.

Lalu Rasulullah s.a.w berkata : “ inilah syaitan (yang bernama)Azzab (didalam sesetengah riwayat meneyebutkan ibn Azyab) di Aqabah. Demi Allah ,hai seteru Allah kami tidak akan membuka kesempatan untukmu.” Kemudian baginda menyuruh mereka bergegas pulang ke tempat penginapan. Maka mereka pun pulang dan tidur hingga ke pagi.

Orang Ansar Bersedia Melawan Quraisy

Ketika mendengar jeritan syaitan itu, Al-Abbas Bin Ubadah bin Nadlah berkata : demi dia yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, kalau kamu mahu,nescaya kami sanggup menghadapi orang di Mina besok hari dengan pedang-pedang kami.
Lalu Rasulullah s.a.w bersabda :”kita tidak diperintahkan begitu.pulanglah ke tempat penginapan kamu. Maka mereka pun pulang dan tidur sehingga pagi.

Quraisy Mengemukakan Bantahan Kepada Pembesar Yathrib

Apabila berita itu sampai ke pendengaran orang-orang Quraisy ,maka timbullah kegusaran dan kebimbangan mereka, kerana mereka mengetahui akibat daripada perjanjian sebegitu dan risiko kepada diri dan harta benda mereka. Awal-awal pagi lagi satu rombongan besar bergegas menuju ke perkhemahan penduduk Yathrib untuk mengemukakan bantahan keras terhadap perjanjian tersebut. Llau berkatalah seorang daripada mereka :
“Hai sekalian orang khazraj,telah sampai berita kepada kami bahawa kamu datang menemui Muhammad ini untuk membawanya keluar bersama kamu,dan kamu telah berbai’ah kepadanya untuk mmerangi kami. Demi Allah tidak ada bangsa Arab yang paling kami tidak senang berperang dengan mereka kecuali kamu.

Oleh kerana orang-orang musyrikin Al-Khazraj tidak sedikit pun mengetahui tentang bai’ah ini kerana ianya berlangsung dengan penuh rahsia serta pada jauh malam,maka dengan serta merta mereka bersumph dengan nama Allah bahawa mereka tidak tahu apa-apa. Sehingga apabila kaum musyrikin Mekah sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul,dengan segera Abdullah menjawab :” Karut semua ini,ini tak berlaku,kaumku tidak akan mengambil keputusan seperti ini,tanpa berunding denganku terlebih dahulu. Kalau sekalipun aku berada di Yathrib nescaya kaumku tidak akan melakukan ini melainkan setelah meminta pandanganku.
Adapun orang-orang Yathrib yang Muslim, maka mereka pandang-memandang sesama mereka kemudian membisu seribu bahasa. Tidak seorang pun daripada mereka yang bercakap sama ada menafi mahupn mengiakan.

Quraisy Mendapat Pengesahan Berita Dan Mengejar Orang-Orang Yang Berbai’ah

Kembalilah pembesar-pembesar Quraisy itu dengan separuh yakin bahawa berita yang diterima itu adalah palsu. Namun mereka terus menginyip untuk mendapatkan kepastian sehingga ternyata kepada mereka bahawa berita itu benar. dan bai’ah itu telah pun terlaksana . Hal itu diketahui setelah mana rombongan haji telah beredar pulang ke tanah air mereka, lalu dengan segera pahlawan berkuda Quraisy mengejar orang-orang quraisy,tetapi sudah terlamat untuk mendapatkan mereka. Tetapi mereka sempat melihat Saad bin Ubadah dan Al- Mumdhir bin Al-Amru lalu segera dikejar mereka berdua. Al- Mundhir berjaya melepaskan diri daripada kaum tersebut sementara saad pula dapat ditangkap. mereka mengikat tangannya ke leher dengan tali kuda. Mereke memukul dan menarik tubuhnya sehingga sampai ke Mekah. Tetapi Al- Mutim bin Adiy dan Haris Bin Harb Bin Umayah segera datang membebaskannnya daripada tangan mereka. ini kerana Saad pernah memberikan perlindungan kepada kafilah-kafilah perdagangan mereka berdua yang melintasi Madinah. Setelah kehilangan Saad orang-orang Ansar mula berpakat untuk menjejakinya. Tiba-tiba Saad muncul kepada mereka,lalu akhirnya mereka semua selamat pulang ke Madinah.
|
This entry was posted on 23:00 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: