Author: Fairuz Ayu
•09:51
     Setelah Nabi Muhammad S.A.W berhijrah ke Madinah serta meyakini keadaan masyarakat Islam yang kukuh melalui penyatuan akidah, politik dan peraturannya, baginda mula memikirkan untuk mengatur hubungan dengan orang bukan Islam. Matlamat utama baginda melakukan perkara tersebut adalah untuk memperolehi keamanan dan kedamaian yang menyeluruh serta kebahagiaan bagi manusia keseluruhannya.

     Di samping itu juga, baginda dapat mengatur rantau tersebut berada dalam keadaan satu haluan. Oleh yang demikian, baginda mula merintits polisi bertolak ansur dan bertimbang rasa sepertimana yang pernah dikecapi oleh dunia ketika itu yang diselubungi dengan kefanatikan dan penindasan.

     Bangsa bukan Islam yang paling hampir dengan Madinah ialah orang-orang Yahudi. Walaupun mereka menyembunyikan permusuhan terhadap orang-orang Islam, namun mereka belum menzahirkan sebarang penentangan atau permusuhan. Lantaran itu, Rasulullah telah mengadakan perjanjian dengan mereka yang memberikan kepada mereka kebebasan mutlak dalam soal agama dan harta benda. Baginda tidak mengambil polisis pengusiran dan permusuhan.

     Perjanjian yang dimeteraikan ini termasuk dalam perjanjian yang dilakukan antara umat Islam seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Antara butir-butir terpenting dalam perjanjian tersebut termasuklah:


Butir-Butir Perjanjian

1. Orang-orang Yahudi Bani ‘Awf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Orang Yahudi dan orang Islam berhak mengamalkan agama mereka termsauklah pengikut-pengikut dan diri mereka. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi selain Bani ‘Awf.

2. Orang Yahudi dan orang Islam berkewajipan membiayai sendiri nafkah mereka.

3. Antara mereka hendaklah saling tolong-menolong menentang orang yang memerangi piagam ini.

4. Antara mereka hendaklah saling nasihat-menasihati, berbuat kebajikan dan tidak melakukan perkara salah.

5. Seseorang tidak boleh membuat kesalahan terhadap sekutunya.

6. Pertolongan hendaklah diberikan kepada orang yang dizalimi.

7. Dalam keadaan suasana peperangan orang-orang Yahudi dan orang-orang mukmin hendaklah sama-sama saling membiayai.

8. Dengan piagam ini, Yathrib menjadi tanah yang dihormati.

9. Sebarang masalah atau pertikaian yang dibimbangi membawa kerosakan dalam kalangan mereka yang memeterai piagam ini hendaklah dirujuk kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

10. Orang-orang Quraish tidak boleh dilindungi dan begitu juga orang-orang yang membantu mereka.

11. Mereka yang terlibat dengan piagam ini hendaklah tolong-menolong menentang orang yang hendak menghancurkan Yathrib…bagi setiap orang mempunyai hak masing-masing dari pihaknya sendiri.

12. Perjanjian ini tidak boleh dilanggar melainkan orang yang zalim atau berdosa.


     Dengan termeterainya perjanjian ini, Madinah dan kawasan-kawasan pinggirannya telah menjadi negara yang disahkan. Ibu kotanya ialah Madinah dan presidennya (jika boleh digunakan ungkapan ini) ialah Rasulullah. Perintah baginda mesti dilaksanakan. Baginda juga berperanan sebagai sultan dalam kalangan umat Islam. Berdasarkan piagam itu juga, maka Madinah telah menjadi ibu kota sebenar negara Islam.

     Untuk memperluaskan lagi keamanan serantau, Nabi mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah lain pada masa hadapan seperti mane perjanjian ini mengikut kesesuaian suasana.
|
This entry was posted on 09:51 and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments: